Follow:

Showing 1–16 of 19 results

Show

BCN Diesel CBD (KS) Fem 5pk (Diesel glue)

$46.00

Diesel Glue (KB) fem 3pk (BCN Diesel)

$35.00

Gelato-K fem 3pk (KB)

$35.00

Gelato-K fem 5pk (KB)

$50.00

Gypsy Kush (KAN) fem 5pk

$46.00

Kama Kush CBD Fem 5pk (KB)

$46.00

Karibena fem 5pk (KB) (Karribean Mango)

$46.00

Kreamy Karamel (aka Karamelo) (Kan) fem 5pk

$46.00

Kritic-70 (Kan) Auto

$35.00

Mataro Blue (Kan) Auto 5pk

$46.00

Mataro Blue (Kan) CBD fem 5pk

$46.00

Mataro Blue (KAN) fem 3pk

$40.00

Mataro Blue (KAN) fem 5pk

$46.00

Mataro Blue (KAN)fem 10pk

$70.00

Purple Kush (Kan) fem 10pk

$80.00

Purple Kush (Kan) fem 5pk

$65.00
Back to Top
Call Now Button